• Shërbime në infrastrukturë
  • Shërbime në infrastrukturë
  • Shërbime në infrastrukturë
  Shërbime në infrastrukturë
  No Comments on Shërbime në infrastrukturë

  Duke njohur rëndësinë e teknologjive moderne gjatë vitit 2010 kompania Bolv-Oil Sha vendosë të bashkëpunojë me nënkontraktorin Spartaku Shpk duke shtuar ndër shërbimet e saj edhe aktivitetet mbi infrastrukturën. Nëpërmjet këtij projekti u realizua edhe pozicionimi i saj ekonomik.

  Përmes kësaj eksperience Bolv-Oil ka ndërtuar një personel teknik të trajnuar dhe të kualifikuar. Kompania përdor për ndërtimin e projekteve makineri mekanike të cilat i rinovojnë, restaurojne dhe vënë në përdorim në varësi të projekteve të cilat marin përsipër.

  Gjatë viteve 2013 – 2016  shumica e projekteve të ndërtuara nga Bolv-Oil janë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, si nënkotraktor i Spartaku Shpk, duke vazhduar sigurisht në linjën e nxjerjes dhe tregtimit të hidrokarbureve.

  Read more

Bolv-Oil Sh.a

Adresa: Fushë-Mëzez, Kashar, Tiranë, Albania

Tel: +355 697007000

Email: info@bolv-oil.al

Olsi Sh.p.k

Adresa: Fushë-Mëzez, Kashar, Tiranë, Albania

Tel: +355 697032070

Email: marketing@bolv-oil.al

Suport mbi Tollonin Elektronik +355 697058023

Na ndiqni në

Back to Top