Infrastrukturë

Infrastrukturë

Comments Off on Infrastrukturë

4. Duke njohur rëndesinë e teknologjive moderne gjatë vitit 2010 Bolv-Oil vendosë të bashkëpunojë me nënkontraktorin Spartaku Shpk duke shtuar ndër shërbimet e saj edhe aktivitetet mbi infrastrukturën. Nëpërmjet këtij projekti u realizua edhe një pozicionim më i mirë ekonomik.

Përmes kësaj eksperience Bolv-Oil ka ndërtuar një personel teknik të trajnuar dhe të kualifikuar. Kompania përdor për ndërtimin e projekteve makeneri mekanike të cilat i rinovojne dhe restaurojnë në varësi të projekteve të cilat marin përsipër.

Gjatë viteve 2013 – 2016 shumica e projekteve të ndërtuara nga Bolv-Oil janë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, si nënkotraktor i Spartaku Shpk, duke vazhduar sigurisht në linjën e nxjerjes dhe tregëtimit të hidrokarbureve.

 

About the author:

Bolv-Oil Sh.a

Adresa: Fushë-Mëzez, Kashar, Tiranë, Albania

Tel: +355 697007000

Email: info@bolv-oil.al

Olsi Sh.p.k

Adresa: Fushë-Mëzez, Kashar, Tiranë, Albania

Tel: +355 697032070

Email: marketing@bolv-oil.al

Suport mbi Tollonin Elektronik +355 697058023

Na ndiqni në

Back to Top